Ὁ Χίου Μᾶρκος στὸν Ἅγ. Νεκτάριο Αἰγινης

Τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Τριάδος καὶ Ἁγ. Νεκταρίου Αἰγίνης ἐπεσκέφθη γιὰ προσκύνημα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τὴν 3ην Ὀκτωβρίου 2019. Ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἔφθασε στὸ νησὶ καὶ τὸν ὑπεδέχθη ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Αἰγίνης Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Γελαδάκης, ὁ ὁποῖος τὸν ὁδήγησε στὴν Μονή, ὅπου ὁ Ποιμενάρχης μας προσεκύνησε τὰ λείψανα τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, πρὸ τῶν ὁποίων ἀνέπεμψε δέηση, παρόντων καὶ πιστῶν ἀπὸ τὴν Χίο καὶ τὶς Οἰνοῦσσες, καὶ εὐχαριστῶν τὸν Σεβ. Ὕδρας κ. Ἐφραίμ γιὰ τὴν κανονικὴ ἄδεια,  εὐχήθηκε γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία τῶν…

Περισσότερα