Και η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής κατά της δημιουργίας ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α στο 15ο χλμ. της οδού Χίου – Βολισσού

«Ψήφισμα-Απόφαση Έκτακτης Συνάντησης Μελών της Ενωσης Βρονταδουσίων Αττικής, μετά την τελεσίδικη και μη διαπραγματεύσιμη με την τοπική κοινωνία απόφαση της Κυβέρνησης»  Στη Νέα Σμύρνη σήμερα, 09 Ιανουαρίου 2020, στα γραφεία της Ενώσεως Βρονταδουσίων Αττικής (Ε.Β.ΑΤ.), συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ε.Β.ΑΤ., έκτακτη συνάντηση μελών με μοναδικό θέμα, τις ραγδαίες εξελίξεις που δημοσιεύθηκαν στα Μ.Μ.Ε. για την τελεσίδικη και μη διαπραγματεύσιμη απόφαση της Κυβέρνησης για την δημιουργία ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ στο 15ο χλμ. της οδού Χίου-Βολισσού στο οροπέδιο του Αίπους. Μετά την εισήγηση του Αντιπροέδρου της Ε.Β.ΑΤ., τις τοποθετήσεις των παρευρισκομένων μελών…

Περισσότερα