Ο Peter Λιβανός από την Ceres Shipping και την GasLog, δημιουργεί τον μεγαλύτερο στόλο τάνκερ μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα CO2 παγκοσμίως

    Ο Ελληνας εφοπλιστής Παναγιώτης (Peter) Γ. Λιβανός εισέρχεται στην εκκολαπτόμενη και δυνητικά μεγάλη διεθνή αγορά δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα με ένα νέο στόλο 60 δεξαμενοπλοίων μεταφοράς CO2 και μια επιχείρηση τερματικών λιμενικών σταθμών που ονομάζεται EcoLog. Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) είναι η διαδικασία «αιχμαλώτισης» του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) πριν εισέλθει στην ατμόσφαιρα. Συνήθως το CO2 δεσμεύεται από μεγάλες σημειακές πηγές, όπως εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, και στη συνέχεια αποθηκεύεται, π.χ. σε υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς. Στόχος είναι να αποτραπεί η έκλυση του…

Περισσότερα