Συνεργασία Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Harvard

  Μια ιδιαιτέρως σημαίνουσα σύμπραξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με το Πανεπιστήμιο του Harvard επισημοποιήθηκε προσφάτως με την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. Η εν λόγω σύμπραξη πραγματώνεται μέσω του νέου Κόμβου Αριστείας του ΕΚΠΑ για το Ασυλο και τη Μετανάστευση και αν μη τι άλλο συνιστά μία εξαιρετική πρωτοβουλία του ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Επί του εγχειρήματος τοποθετήθηκε με δηλώσεις του στον «Εθνικό Κήρυκα» («Ε.Κ.») ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιος Δημόπουλος. Επί του αντικειμένου του Κόμβου Αριστείας, αυτό αφορά σε ένα ζήτημα προκύπτον εκ των…

Περισσότερα