Περί απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης και άλλων τινών…

Τις τελευταίες ημέρες από μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου γίνεται λόγος για πλημμελή άσκηση καθηκόντων από πλευράς της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων στα τοποθετημένα από την Υπηρεσία press containers στους οικισμούς της Ελάτας και του Λιθίου . Είναι ευρέως γνωστό ότι το συγκεκριμένο μέσο συλλογής οικιακών απορριμμάτων συνιστά μέτρο αναβάθμισης στον τομέα της Καθαριότητας και συμβάλει στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής των περιοίκων. . Δυστυχώς σε ορισμένους οικισμούς λαμβάνουν χώρα περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς από αγνώστους δημιουργώντας προβλήματα…

Περισσότερα