Αποστρατεύεται με τον βαθμό του Υποστράτηγου ο Παναγιώτης Κιμουρτζής – Αναλυτικά οι τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ευδοκίμως τερματίσαντα την καριέρα του στο στράτευμα έκρινε τον ταξίαρχο διοικητή της 96 ΑΔΤΕ, Παναγιώτη Κιμουρτζή, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των Ανώτατων Αξιωματικών.
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου διοικητή της Ταξιαρχίας μέχρι τότε ο Υποστράτηγος πλέον Π. Κιμουρτζής θα εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να διαβάσετε τις τακτικές κρίσεις του έτους 2019-20ο που έκρινε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων:

Στην Πολεμική Αεροπορία

α. “Διατηρητέους” τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Γιάνναρο
 (2) Υποπτέραρχο (Ι) Αθανάσιο Σαββόπουλο
 (3) Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη
 (4) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Γεώργιο Τολούμη

β. “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία” τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Θεόδωρο Λίγκρη 
 (2) Υποπτέραρχο (Ι) Θεόδωρο Λάγιο
 (3) Υποπτέραρχο (Ι) Δημήτριο Τζουμερκιώτη
 (4) Υποπτέραρχο (Ι) Φώτιο Τζάλλα 
 (5) Υποπτέραρχο (Μ) Ιωάννη Γεννηματά

ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ

1. Διατηρητέοι

α. Ιπτάμενοι

(1) Γεώργιος Φασούλας του Αποστόλου

(2) Αθανάσιος Ντινόπουλος του Δημητρίου

(3) Νικηφόρος Πιτταράς του Κωνσταντίνου

(4) Ιωάννης Γερόλυμος του Γερασίμου

(5) Δημήτριος Τσιρογιαννίδης του Γεωργίου

(6) Παναγιώτης Δημόπουλος του Ανδρέα

(7) Πέτρος Χατζήρης του Ιωάννη

(8) Κωνσταντίνος Κελλάρης του Βασιλείου

(9) Στέφανος Κομιανός του Δημητρίου

(10) Αθανάσιος Γκανάς του Δημητρίου

(11) Ζαχαρίας Γρίβας του Χαραλάμπους

(12) Στέργιος Τσιλίκας του Κωνσταντίνου

(13) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα

(14) Αλέξανδρος Κιτρινάκης του Αργυρίου

(15) Γεώργιος Δημαντώνης του Νικόλαου

(16) Γεώργιος Μπόμπολης του Βασιλείου

(17) Γεώργιος Κυριάκου του Αθανασίου

β. Μηχανικοί Αεροσκαφών

(1) Γεώργιος Καραδήμας του Αναστασίου

(2) Αναστάσιος Χαλβατζής του Γεωργίου

γ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών

(1) Πέτρος Κυριαφίνης του Βασιλείου

(2) Χρήστος Τελλίδης του Γεωργίου

(3) Κωνσταντίνος Κλενιάτης του Γεωργίου

δ. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Γεώργιος Δρόσος του Χαραλάμπους

ε. Αεράμυνας

(1) Γεώργιος Βαγενάς του Ηλία

(2) Νικόλαος Κλώντζας του Γεωργίου

(3) Νικόλαος Μιχαλάκης του Βασιλείου

στ. Οικονομικός, Γεώργιος Γαβριηλίδης του Χρήστου

ζ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Δημήτριος Χατζηγεωργίου του Εμμανουήλ

(2) Δημήτριος Μπούρλος του Νικολάου

(3) Γεώργιος Ζλατάνος του Χρήστου

(4) Αντώνιος Τσούτσιας του Βασιλείου

η. Διοικητικός, Εμμανουήλ Ραγκούσης του Ιωάννη

θ. Μετεωρολόγος, Νικόλαος Βογιατζής του Παντελή

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Ιπτάμενοι

(1) Παναγιώτης Νάνης του Χρήστου

(2) Νικόλαος Κωσταβάρας του Κωνσταντίνου

(3) Ιωάννης Ποδιώτης του Χρήστου

(4) Κωνσταντίνος Δελήμπασης του Λεωνίδα

(5) Γεώργιος Τσαλαμηδάς του Ηλία

(6) Δημήτριος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα

(7) Κωνσταντίνος Χίνης του Ιωάννη

β. Οικονομικός, Δημήτριος Δρόσος του Χαραλάμπους

γ. Υγειονομικού Ιατρός, Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ

δ. Υγειονομικού Οδοντίατρος, Σμαράγδα Διαμαντή του Σπυρίδωνα

ε. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Σταυρούλα Ντόβα του Παναγιώτη

στ. Εφοδιαστής, Ηλίας Μουστάκης του Δημητρίου

3. Μη Διατηρητέος Ιπτάμενος Ιωάννης Τσαντήρης του Βασιλείου

4. Προακτέους στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατεία τους:

α. Ιπτάμενο, Κωνσταντίνο Χίνη του Ιωάννη

β. Εφοδιαστή, Ηλία Μουστάκη του Δημητρίου

5. Προάγουμε:

α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8, 20 παρ. 1, 4ε, 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Παναγιώτης Νάνης του Χρήστου

(β) Νικόλαος Κωσταβάρας του Κωνσταντίνου

(γ) Ιωάννης Ποδιώτης του Χρήστου

(δ) Κωνσταντίνος Δελήμπασης του Λεωνίδα

(ε) Γεώργιος Τσαλαμηδάς του Ηλία

(στ)Δημήτριος Παναγιωτόπουλος του Ανδρέα

(2) Οικονομικός, Δημήτριος Δρόσος του Χαραλάμπους

(3) Υγειονομικού Ιατρός, Αντώνιος Κοτσιράκης του Μιχαήλ

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 32 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον βαθμό του Υποπτέραρχου στην αποστρατεία, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενο, Κωνσταντίνο Χίνη του Ιωάννη

(2) Εφοδιαστή, Ηλία Μουστάκη του Δημητρίου

γ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 14, 20 παρ. 1, 4ε, 17, 21 παρ. 4γ, δ, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως μη διατηρητέος, τον Ταξίαρχο Ιπτάμενο Ιωάννη Τσαντήρη του Βασιλείου.

δ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 14, 20 παρ. 1, 4ε, 17, 21 παρ. 4γ, δ, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της, την Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σταυρούλα Ντόβα του Παναγιώτη.

Στο Πολεμικό Ναυτικό

Το ΣΑΓΕ έκρινε ως ακολούθως:

α. “Διατηρητέους” τους:

(1) Υποναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ
 (2) Υποναύαρχο (Μ) Γεώργιο Μπαμπλένη ΠΝ

β. “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία” τους:

(1) Υποναύαρχο (Ο) Νικόλαο Χριστόπουλο ΠΝ
 (2) Υποναύαρχο (ΥΙ) Αναστάσιο Σπανό ΠΝ

Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο (Ο) Νικόλαο Πέτσο ΠΝ
 (2) Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Δημοσθένη Δαμιανό ΠΝ

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2019-2020 που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 38/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:

(1) Μηχανικού Λάλου Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:45554
(2) Πυροβολικού Βιτετζάκη Δημοσθένη του Στυλιανού ΑΜ:45556
(3) Διαβιβάσεων Περβολαράκη Αποστόλου του Δημητρίου ΑΜ:45571
(4) Πεζικού Δεμέστιχα Πέτρου του Ιωάννη ΑΜ:45600
(5) Μηχανικού Λύκου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:45613
(6) Πεζικού Κούκκου Δημητρίου του Πέτρου ΑΜ:45614
(7) Πυροβολικού Πουλιανίτη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:45634
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρώσση Σπύρου-Γερασίμου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45656
(9) Πεζικού Ιλαρίδη Άγγελου του Αθανασίου ΑΜ:45676
(10) Πεζικού Σουρβά Ιωάννη του Ευθυμίου ΑΜ:45697
(11) Μηχανικού Κακαβά Λεωνίδα του Νικολάου ΑΜ:46199
(12) Πεζικού Φλάρη Νικολάου του Πελοπίδα ΑΜ:46201
(13) Πυροβολικού Γρυμπίρη Θεμιστοκλή του Ευαγγέλου ΑΜ:46223
(14) Πεζικού Τσιτσικώστα Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:46228

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Όπλων:

(1) Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45573
(2) Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου ΑΜ:45580
(3) Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη ΑΜ:44958
(4) Πεζικού Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη ΑΜ:45648
(5) Διαβιβάσεων Μπούρλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:45703
(6) Πεζικού Κοτανίδη Κωνσταντίνου του Στυλιανού ΑΜ:46208
(7) Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46229
(8) Πυροβολικού Ρουμάνη Γρηγορίου του Γεωργίου ΑΜ:46234

Προακτέων Υποστρατήγων Όπλων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45573
(2) Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου ΑΜ:45580
(3) Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη ΑΜ:44958
(4) Πεζικού Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη ΑΜ:45648
(5) Διαβιβάσεων Μπούρλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:45703
(6) Πεζικού Κοτανίδη Κωνσταντίνου του Στυλιανού ΑΜ:46208
(7) Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46229
(8) Πυροβολικού Ρουμάνη Γρηγορίου του Γεωργίου ΑΜ:46234

Προάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγοι οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Διαβιβάσεων Βύνιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:45573
β. Πεζικού Χιονής Νικόλαος του Αντωνίου ΑΜ:45580
γ. Πεζικού Καρατζέτζος Προκόπιος του Ιπποκράτη ΑΜ:44958
δ. Πεζικού Κάρλες Πέτρος του Παναγιώτη ΑΜ:45648
ε. Διαβιβάσεων Μπούρλος Στυλιανός του Κωνσταντίνου ΑΜ:45703
στ. Πεζικού Κοτανίδης Κωνσταντίνος του Στυλιανού ΑΜ:46208
ζ. Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:46229
η. Πυροβολικού Ρουμάνης Γρηγόριος του Γεωργίου ΑΜ:46234

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων01/03/2019 19:31

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμό 38/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1) Πυροβολικού Βαϊραμίδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45731
(2) Πεζικού Ναλμπάντη Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:45660
(3) Διαβιβάσεων Αθανασιάδη Χρήστου του Χαραλάμπους ΑΜ:46217
(4) Μηχανικού Βλαχούλη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:46220
(5) Πεζικού Κολυβά Ιωάννη του Ευσταθίου ΑΜ:46225
(6) Πυροβολικού Μαντωνανάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού ΑΜ:46238
(7) Πεζικού Ευγένιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46253
(8) Πεζικού Χουδελούδη Άγγελου του Δημητρίου ΑΜ:46258
(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηγεωργίου Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46259
(10) Πεζικού Μπικάκη Γεωργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:46262
(11) Διαβιβάσεων Παπαλιούρα Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:46267
(12) Πυροβολικού Προκόπη Ιωάννη του Διονυσίου ΑΜ:46275
(13) Πεζικού Δάλλα Πασχάλη του Κυριάκου ΑΜ:46277
(14) Μηχανικού Κέλλη Γεωργίου του Στεργίου ΑΜ:46286
(15) Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου ΑΜ:46289
(16) Πεζικού Σπανού Αναστασίου του Αποστόλου ΑΜ:46297
(17) Πεζικού Ανδριόπουλου Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:46309
(18) Αεροπορίας Στρατού Παπαναγνώστου Ιωάννη του Μιχαήλ ΑΜ:46316
(19) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46322
(20) Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου ΑΜ:46324
(21) Πυροβολικού Βελιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:46357
(22) Πεζικού Ευσταθίου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:46397
(23) Πεζικού Καλογιάννη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46418
(24) Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα ΑΜ:46660
(25) Πεζικού Πάτσαλου Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46663
(26) Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:46665
(27) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου ΑΜ:46670
(28) Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46675
(29) Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:46676
(30) Πεζικού Κολοκούρη Σάββα του Πέτρου ΑΜ:46679
(31) Πυροβολικού Χατζηδήμου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:46681
(32) Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:46685
(33) Πεζικού Τερεζάκη Πολυχρόνη του Γερασίμου ΑΜ:46687
(34) Πεζικού Κουρή Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:46688
(35) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατσιά Ιωάννη του Αθανασίου ΑΜ:46691
(36) Πυροβολικού Ναζίφη Λάμπρου του Ευαγγέλου ΑΜ:46693
(37) Αεροπορίας Στρατού Δημόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46659
(38) Πεζικού Αθανασόπουλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46699
(39) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700
(40) Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:46701
(41) Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου ΑΜ:46704
(42) Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη ΑΜ:46706
(43) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:46713
(44) Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:46716
(45) Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη ΑΜ:46742
(46) Πυροβολικού Μιχαηλίδη Παναγιώτη του Χαραλάμπους ΑΜ:46764
(47) Πεζικού Σταυρόπουλου Σταύρου του Σπήλιου ΑΜ:46768
(48) Πυροβολικού Αλεξόπουλου Αθανασίου του Στεργίου ΑΜ:46770
(49) Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού ΑΜ:46773
(50) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:46776
(51) Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου ΑΜ:46783
(52) Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:46784
(53) Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη ΑΜ:46790
(54) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792
(55) Πεζικού Λιόντου Κωνσταντίνου του Λάμπρου ΑΜ:46799
(56) Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ:46814
(57) Πεζικού Σιγιολτζάκη Εμμανουήλ του Πέτρου ΑΜ:46817
(58) Πεζικού Κατσίκα Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46819
(59) Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη ΑΜ:46829
(60) Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:46851
(61) Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου ΑΜ:47230
(62) Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47231
(63) Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεωργίου ΑΜ:47233
(64) Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου ΑΜ:47234
(65) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47236
(66) Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47239
(67) Πεζικού Κορδούλη Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:47242
(68) Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου ΑΜ:47243
(69) Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47246
(70) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249
(71) Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού ΑΜ:47250
(72) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λάζαρου του Χρήστου ΑΜ:47252
(73) Πυροβολικού Σαρικάκη Πέτρου του Ανδρέα ΑΜ:47253
(74) Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:47255
(75) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729
(76) Πεζικού Ατσαλάκη Ιωάννη του Γρηγορίου ΑΜ:46755
(77) Πεζικού Κωστόπουλου Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260
(78) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262
(79) Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(80) Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268
(81) Πεζικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:47269
(82) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274
(83) Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
(84) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(85) Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
(86) Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279
(87) Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280
(88) Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282
(89) Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287
(90) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(91) Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
(92) Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301
(93) Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:47303
(94) Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305
(95) Πεζικού Ατματζίδη Θεοδώρου του Παύλου ΑΜ:47312
(96) Πεζικού Θεοδωρόπουλου Ελευθερίου του Διονυσίου ΑΜ:47313
(97) Πεζικού Παπαστεφανή Ερμόλαου του Παναγιώτη ΑΜ:47316

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1) Διαβιβάσεων Σαπλαούρα Θεοδώρου του Λάμπρου ΑΜ:46216
(2) Πυροβολικού Γκούμα Αναστασίου του Σταύρου ΑΜ:46356
(3) Μηχανικού Μαλαχιά Νικολάου του Αποστόλου ΑΜ:46678
(4) Πεζικού Αλεξόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ:46722
(5) Πεζικού Φλωράτου Ανδρέα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46758
(6) Πυροβολικού Κιμουρτζή Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:46831
(7) Διαβιβάσεων Καλογερόπουλου Νικολάου του Μιχαήλ ΑΜ:46709
(8) Πυροβολικού Παπαζαχαρίου Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:47229
(9) Πυροβολικού Σταμάτη Λάμπρου του Παναγιώτη ΑΜ:46762
(10) Πεζικού Χατζησαββίδη Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:47244
(11) Διαβιβάσεων Φανιού Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:47261
(12) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδη Αριστείδη του Σάββα ΑΜ:47283

Προακτέων Ταξιάρχων Όπλων στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Πυροβολικού Σταμάτη Λάμπρου του Παναγιώτη ΑΜ:46762
(2) Πεζικού Χατζησαββίδη Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:47244
(3) Διαβιβάσεων Φανιού Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:47261
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδη Αριστείδη του Σάββα ΑΜ:47283

Διατηρητέων Ταξιάρχων Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Πεζικού Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία ΑΜ:45584
(2) Διαβιβάσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:45611
(3) Πεζικού Καραμούζα Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:45651

Μη Διατηρητέων Ταξιάρχων Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Πεζικού Κορδορούμπα Ευθυμίου του Δημητρίου ΑΜ:44989
(2) Πυροβολικού Τσουγανάτου Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:45553

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Διαβιβάσεων Σαπλαούρας Θεοδώρος του Λάμπρου ΑΜ:46216
(2) Πυροβολικού Γκούμας Αναστάσιος του Σταύρου ΑΜ:46356
(3) Μηχανικού Μαλαχιάς Νικόλαος του Αποστόλου ΑΜ:46678
(4) Πεζικού Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη ΑΜ:46722
(5) Πεζικού Φλωράτος Ανδρέας του Κωνσταντίνου ΑΜ:46758
(6) Πυροβολικού Κιμουρτζής Παναγιώτης του Δημητρίου ΑΜ:46831
(7) Διαβιβάσεων Καλογερόπουλος Νικόλαος του Μιχαήλ ΑΜ:46709
(8) Πυροβολικού Παπαζαχαρίου Γεώργιος του Φωτίου ΑΜ:47229

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

(1) Πυροβολικού Σταμάτης Λάμπρος του Παναγιώτη ΑΜ:46762
(2) Πεζικού Χατζησαββίδης Ιωάννης του Νικολάου ΑΜ:47244
(3) Διαβιβάσεων Φανιός Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:47261
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδης Αριστείδης του Σάββα ΑΜ:47283

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Εκτός Οργανικών Θέσεων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2019-2020, ως μη διατηρητέοι:

(1) Πεζικού Κορδορούμπας Ευθύμιος του Δημητρίου ΑΜ:44989
(2) Πυροβολικού Τσουγανάτος Αθανάσιος του Γεωργίου ΑΜ:45553

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων01/03/2019 19:26

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 38/Σ.3/2019 απόφασή του:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών:

(1) Διαβιβάσεων Αντωνάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:47340
(2) Μηχανικού Τασιλόπουλου Αναστασίου του Ευαγγέλου ΑΜ:47405
(3) Πεζικού Γκάβαλη Νικολάου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47857
(4) Διαβιβάσεων Καρατσικάκη Αλεξίου του Νικολάου ΑΜ:47941
(5) Μηχανικού Μπογιατζόγλου Νικολάου του Ελευθερίου ΑΜ:47942
(6) Μηχανικού Μιχαλακόπουλου Πέτρου του Γεωργίου ΑΜ:48015
(7) Πεζικού Μποζίνη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:48024
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γερογλή Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:48455
(9) Πυροβολικού Μέρα Γεωργίου του Στέργιου ΑΜ:48499
(10) Διαβιβάσεων Πόγκα Νικολάου του Μελέτιου ΑΜ:48518
(11) Πεζικού Μανουσάκη Παναγιώτη του Αντωνίου ΑΜ:48520
(12) Πεζικού Λασκάκη Αντωνίου του Νικολάου ΑΜ:48535
(13) Πεζικού Βασίλαρου Νικολάου του Ερμόλαου ΑΜ:48555
(14) Πεζικού Πετούμενου Ηλία του Φωτίου ΑΜ:48602
(15) Πυροβολικού Σταμέλου Χαραλάμπους του Γεωργίου ΑΜ:48605
(16) Πυροβολικού Παπαντωνίου Χρήστου του Θεμιστοκλή ΑΜ:48628
(17) Διαβιβάσεων Γουργιώτη Δημητρίου του Θωμά ΑΜ:48637
(18) Αεροπορίας Στρατού Δράκου Σπυρίδωνα του Δημητρίου ΑΜ:48679
(19) Αεροπορίας Στρατού Κυριακίδη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:49025
(20) Πεζικού Κίντα Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:49075
(21) Μηχανικού Γιαχνή Ηλία του Αργυρίου ΑΜ:49099
(22) Πεζικού Κορδούλη Γεωργίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:49104
(23) Πεζικού Πυρομάγλου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:49122
(24) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραπάνου Πέτρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49156

Μη διατηρητέου Συνταγματάρχη Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Ξανθόπουλου Γεωργίου του Αμύντα ΑΜ:47293.

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1) Πυροβολικού Κοσμίδη Στεφάνου του Γεωργίου ΑΜ:44639
(2) Πυροβολικού Σαλτού Γερασίμου του Χρήστου ΑΜ:45086

Προάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχος ο Συνταγματάρχης Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Ξανθόπουλος Γεώργιος του Αμύντα ΑΜ:47293, που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2019-2020, ως μη διατηρητέος.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.