Αρχιερατική Θεία Λειτουργία επί των ιερών λειψάνων του Αγ. Ισιδώρου

Τήν 19ην Μαΐου 2019 ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἑώρτασε Ἀρχιερατικῶς τήν Ἱερά Μνήμη τοῦ Πρωτομάρτυρος τῆς νήσου Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰσιδώρου (251 μ. Χ. ) τοῦ ἐξ Ἀλεξανδρείας.

Σύμφωνα μέ παλαιότερον ἰσχύσασα τάξι, τήν ὁποίαν ἐπανέφερε ὁ Χίου Μᾶρκος, ἡ Ἱερά Μνήμη τοῦ Ἁγίου τελεῖται στούς πανηγυρίζοντες Ἱερούς Ναούς τήν ἡμέρα τῆς Μνήμης του (14 Μαΐου) καί στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, ὅπου καί τό χαριτόβρυτο Λείψανο τοῦ Ἁγίου, τελεῖται τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν 14η Μαΐου.

Τήν παραμονή 18η Μαΐου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός Μέγας Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Χίου, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιουμένου ἀπό τούς Ἱερεῖς τῆς Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας Χίου καί τούς Διακόνους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί μέ τή συμμετοχή πολλῶν πιστῶν καί μάλιστα νέων.

 

Κατά τήν διακονία τοῦ Θ. Λόγου ὁ Σεβασμιώτατος ἑρμηνεύοντας θεολογικά τήν ἀρχή τοῦ Ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου “Μέγαν εὕρατο ἡ Χίος ῥύστην…” ἐτόνισε ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος ἀποτελεῖ μέγα εὕρημα γιά τή Χίο καί ὅλη τήν Ἱερά Μητρόπολί της, ὥστε νά τῆς προσφέρει τόν ἀνεκτίμητο μαργαρίτη τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, νά τήν ὁδηγεῖ στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Εῖναι ὁ “ῥύστης” της, ὁ βοηθός καί ὁ συμπαραστάτης της, ὁ διαμορφωτής ὅλης τῆς πνευματικῆς, ἐθνικῆς, κοινωνικῆς, πολιτιστικῆς καί οἰκονομικῆς δραστηριότητάς της.

Πρωταρχικά, μέ τίς σταγόνες τοῦ αἵματός του, ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος καθηγίασε ὅλα τά θυσιαστήρια, τίς ἅγιες Τράπεζες τοῦ νησιοῦ μας καί ἄνοιξε τήν Ὡραία πύλη τοῦ παλλαδίου τῶν μυριπνόων ἀνθέων, τῶν Ἁγίων τῆς Χίου καί ἐχαρίτωσε μέ “ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην” τό ρητινῶδες δάκρυ τοῦ σχοίνου, εὐλογώντας τόν καρπό τοῦ μαστιχοφόρου σχοίνου, τή μαστίχα, καί προσδίνοντας σ’ αὐτήν θεία εὐλογία καί πνευματικό περιεχόμενο.

 

Προσευχητικά, λοιπόν, κάθε Χιώτης ὅπου γῆς, ἀπευθύνεται στόν Ἅγιο Ἰσίδωρο γιά νά τόν κραταιώνει στήν πίστη, νά σκέπει τή Χίο, τό ἑλληνικό Ἀρχιπέλαγος μέ τά νησιά του καί ὅλη τήν Πατρίδα μας, νά ἐπευλογεῖ καί νά στηρίζει τούς μαστιχοπαραγωγούς, πού ἀποτελοῦν τόν ἕνα πνεύμονα τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ τόπου, καθώς καί τούς ναυτικούς μας, πού ἀποτελοῦν τόν ἄλλο του πνεύμονα, καί τῶν ὁποίων εἶναι προστάτης, ἀφοῦ ἔζησε καί διέπλευσε τή θάλασσα ὡς Ἀξιωματικός τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ στόλου.

Χαρακτηριστικό ἐν προκειμένῳ εἶναι καί τό Μεγαλυνάριο τοῦ Ἁγίου, πού συνέθεσε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Χίου Χρυσόστομος (Γιαλούρης), ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εὐλογία νά ὑποδεχθεῖ ὡς Ἱερεύς τά Ἱ. Λείψανά του, ὅταν ἐπέστρεφαν στή Χίο ἐκ Βενετίας, στήν προβλῆτα τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Πειραιῶς καί κατόπιν ὡς Μητροπολίτης Χίου νά τιμήσει τόν Ἅγιο στό νησί ὅπου ἐμαρτύρησε: “Ἅγιε Ἰσίδωρε θαυμαστέ, Αἰγύπτου ὁ γόνος καί τῆς Χίου πρῶτος φανείς μάρτυς καί προστάτης, σῷζε ναυτιλλομένων καί τῶν ξενητευόντων ψυχάς καί σώματα”.

Ἀκόμη, νά “σιδερώνει” ὁ Ἅγιος “Σίδερος”, ὅπως πολλές φορές τόν ἀποκαλεῖ ὁ λαός, τούς ἀσθενεῖς μας, νά τούς χαρίζει τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, ἀφοῦ μάλιστα δέν εἶναι τυχαῖο ὄτι τό Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκομεῖο Χίου ἀνηγέρθη καί λειτουργεῖ πλησίον τῶν τάφων τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου καί τῆς Ἁγ. Μυρόπης.

Καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε τόν λόγον του μέ τήν ἐπισήμανση: “Τό δόρυ τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου σέ καιρούς εἰρήνης νά κεντᾶ τό σχοῖνο καί νά στηρίζει οἰκονομικά τούς μαστιχοπαραγωγούς καί σέ καιρούς πολέμου νά κατατροπώνει τούς ὑπεναντίους”.

Τήν ἑπομένη, ἡμέρα Κυριακή 19η Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί στή συνέχεια ἐτέλεσε τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἐπάνω στά ἱερά καί χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, μέ τή συμμετοχή πλήθους πιστῶν, τῶν Ἀρχῶν, τῆς Ἑνώσεως Μαστιχοπαραγωγῶν Χίου, Σχολείων, Συλλόγων καί Σωματείων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἀφορμή τήν εὐαγγελική φράση “άνθρωπον οὐκ ἔχω” εἶπεν ὅτι ἡ Χίος “ἔχει ἀνθρωπον” τὸν Ἅγιο Ἰσίδωρο, ὁ ὁποῖος ὡς δῶρον τοῦ Θεοῦ τῆς μεταφέρει τὸν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστὸν διὰ τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως (προφητικά) του αἵματος τοῦ μαρτυρίου ( λατρευτικὰ-ἀρχιερατικὰ) καὶ τῆς στερεώσεως τῆς Ἐκκλησίας ὡς προγεύσεως τὴς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ (βασιλικά).

Μετά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἀκολούθησε μέ ἱερά συγκίνηση, πάνδημη Ἱερά Λιτανεία τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου ἀνά τήν πόλι τῆς Χίου, μέ τή συμμετοχή ὅλου τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς νήσου ἐνδεδυμένου μέ πλήρη τήν ἱερατική στολή, τιμητικοῦ ἀγήματος τοῦ Στρατοῦ, νεανίδων μέ τοπικές ἐνδυμασίες πού ἔφεραν κάνιστρα μέ μαστίχα καί σχοῖνο, τῶν Ἀρχῶν, τῶν Σχολείων, τῶν Συλλόγων, τῶν Σωματείων καί τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου.

Στήν πλατεῖα τῆς πόλεως, ἐπί τῆς μαρμαρίνης ἐξέδρας, ἐτελέσθη ἡ Ἀρτοκλασία καί ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε προτροπές καί εὐχές.

Στή συνέχεια, ἡ Ἱερά Πομπή διῆλθε τό ἐμπορικό κέντρο τῆς πόλεως καί ἐπέστρεψε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό.

   

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.