Αυστρία: Παρασημοφόρηση της αυστριακής επίλεκτης ομάδας ειδικών δυνάμεων ΕΚΟ COBRA από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη  

 

 

Παρασημοφόρηση ομάδας Cobra 

 

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών της Αυστρίας κ. Karl Nehammer, συμμετείχε σήμερα σε ειδική τελετή προς τιμή των μελών της αυστριακής επίλεκτης ομάδας ειδικών δυνάμεων ΕΚΟ COBRA, οι οποίοι απεστάλησαν τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2020, προς υποστήριξη των ελληνικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της απόπειρας χιλιάδων μεταναστών να περάσουν στον Έβρο.

Κατά την τελετή που διοργανώθηκε στο Κέντρο των Ειδικών Δυνάμεων της Αυστριακής Αστυνομίας, ο κ. Μηταράκης απένειμε στον επικεφαλής της αυστριακής ομάδας Αστυνόμο Johann Rieger, ανώτερη διάκριση της ελληνικής Πολιτείας, εξ’ ονόματος της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Κ. Σακελλαροπούλου.

Κατά την προσφώνηση του, στην 13μελή επίλεκτη αυστριακή ομάδα, ο κ. Μηταράκης συνεχάρη τα μέλη της για το θάρρος και την αποφασιστικότητα με την οποία επιχείρησαν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα στο πλευρό των Ελλήνων συναδέλφων, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα κοινής δράσης και ενότητας της Ευρώπης έναντι της τουρκικής προκλητικότητας και εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού.

‘’Η πρωτοβουλία της αυστριακής κυβέρνησης και η παρουσία των δυνάμεων της ομάδας Cobra στον Έβρο αποτέλεσε όχι μόνο ουσιαστική συνεισφορά αλλά και πράξη υψηλού συμβολισμού με αποδέκτες εντός και εκτός της Ε.Ε’’, τόνισε ο κ. Μηταράκης.

‘’Οι σχέσεις Ελλάδας και Αυστρίας είναι ιστορικά  πολύ στενές και είμαι πολύ χαρούμενος που η Αυστρία ενήργησε ως καλός φίλος και σημαντικός εταίρος της Ελλάδας, με την απόφασή της να στηρίξει τις ελληνικές προσπάθειες σε μία εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Αυτή η προσπάθεια εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, ενορχηστρωμένη και υποστηριζόμενη από την Τουρκία, απέτυχε χάρη στη θαρραλέα αντίδραση των εθνικών μας δυνάμεων, με τη στήριξη των ευρωπαίων εταίρως μας, όπως η Αυστρία. Η Ελλάδα ενήργησε ως ασπίδα της Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τον επαγγελματισμό και την αποφασιστικότητα αξιωματικών όπως εσείς, που υπηρέτησαν στην περιοχή του Έβρου στο πλευρό των Ελλήνων συναδέλφων σας και των δυνάμεων του FRONTEX.
Αυτή η γενναιόδωρη και απτή πράξη αλληλεγγύης από την αυστριακή κυβέρνηση – η πιο συμβολική από οποιαδήποτε άλλη – επαινείται και τιμάται σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση,’’ πρόσθεσε ο κ. Μηταράκης.

 

Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας κ. Karl Nehammer 

Στο πλαίσιο της συνάντησης τους, οι κ.κ. Μηταράκης και Nehammer πραγματοποίησαν συνομιλίες, με επίκεντρο το μεταναστευτικό και τη διαπράγματευση του ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο κ. Nehammer συνεχάρη την Ελλάδα για την αποφασιστική στάση που τηρεί στο θέμα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. σημειώνοντας ότι εργάζεται με επιμονή και πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών εξ ονόματος όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Μετά τη συνάντηση με τον κ. Nehammer, ο κ. Μηταράκης δήλωσε: ‘’Αγαπητέ Karl, είμαι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα και η Αυστρία θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά, υποστηρίζοντας έντονα την ανάγκη για αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με μια ισχυρή εξωτερική διάσταση όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης, και ένας κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών είναι οι βασικές πτυχές μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο.’’

Συνάντηση με τον Γενικό Δ/ντή του Διεθνούς Κέντρου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD) Michael Spindelegger 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βιέννη, ο κ. Μηταράκης συναντήθηκε με τον Γενικό Δ/ντή του Διεθνούς Κέντρου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD) Michael Spindelegger, με τον οποίον συζήτησε την επικείμενη ένταξη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό αυτό φόρουμ (19 χώρες είναι ήδη μέλη του Κέντρου μεταξύ των οποίων και η Τουρκία) και την ανάπτυξη κοινών δράσεων στον τομέα της διαχείρισης του μεταναστευτικού.

Οι κ.κ. Μηταράκης και Spindelegger υπέγραψαν τη Διακήρυξη Πρόθεσης της Ελλάδας να καταστεί μέλος του Οργανισμού, με την οποία η διαδικασία ένταξης εισέρχεται στην τελική φάση, εν αναμονή της κύρωσής της από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο κ. Spindelegger ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ενεργό της ενδιαφέρον για το Κέντρο και εξέφρασε την ελπίδα να υποδεχθεί τον κ. Μηταράκη σύντομα στη Βιέννη, με την ιδιότητα της Ελλάδας ως πλήρους μέλους κατά την ετήσια διάσκεψη του Κέντρου στα τέλη του έτους.

Austria: Awarding of the Austrian selected group of special forces EKO COBRA by the Minister for Μigration and Asylum Mr. Notis Mitarachi 

 

Awarding of special forces ECO COBRA 

Τhe Minister for Migration and Asylum,  Μr. Notis Mitarachi, responding to an invitation from the Minister of the Interior of Austria, Mr. Karl Nehammer, participated in a special ceremony in honor of the members of the Austrian special task force EKO COBRA, who were sent in April 2020, in support of Greek forces, during the attempt of thousands of migrants to cross Evros.

During the ceremony held at the Special Forces Center of the Austrian Police, Mr. Mitarachi awarded the head of the Austrian team, Policeman Johann Rieger, with the highest distinction of the Greek State, on behalf of the President of the Republic, Mrs. K. Sakellaropoulou.

In his address to the 13-member selected Austrian team, Mr. Mitarachi congratulated its members for the courage and determination with which they operated at the Greek and European external borders on the side of Greek colleagues, sending a strong message of joint action and unity of Europe, against the Turkish provocation and instrumentalization of migration.

“This initiative of the Austrian government and the presence of the Cobra group forces in Evros was not only a substantial contribution but also an act of high symbolism with recipients inside and outside the EU“, Mr. Mitarachi stressed.

‘’What the EKO Cobra unit did back in March 2020, was a strong act of support and solidarity and a decision of great symbolism for the unity of Europe. The relations between Greece and Austria have been very deep throughout the time and I am very happy to say that Austria acted as a good friend and an important partner of Greece last year, through its decision to support the Greek efforts at an extremely critical moment, the orchestrated attempt of the violation of the Greek and European borders by Turkey.

That effort of intrumentilizing migration, orchestrated and supported by Turkey, failed thanks to the courageous reaction of our national forces, supported by our European partners, such as Austria. Greece acted as the shield of Europe. But this would not have been possible without the professionalism and resolve of officers like you, who served in Evros region by the side of your Greek colleagues and the forces of FRONTEX.

This generous and tangible act of solidarity by the Austrian government, is praised and honoured today by the Greek government’’, stressed Mr Mitarachi.  

 

Meeting with the Minister of Interior of Austria, Mr. Karl Nehammer 

Mr. Mitarachi and Mr. Nehammer held talks in Vienna, focusing on migration, police co-operation and the negotiation of the European Migration and Asylum Pact. Mr Nehammer congratulated Greece on its resolute stance on the protection of the EU’s external borders, noting that it works with perseverance and full respect for European values ​​on behalf of all EU Member States.

Μr. Mitarachi stated the following: ‘’Dear Karl, I am confident that Greece and Austria will continue cooperating closely, being strong advocates of the need for an effective protection of the EU external borders. This element combined with a strong external dimension in terms of cooperation with third origin and transit countries, and a common European returns mechanism are the core aspects for an effective and sustainable European policy on migration and asylum.Solidarity is also a core element.’’

 

Meeting with the the Director General of the International Center for Migration Policy (ICMPD) Michael Spindelegger 

During his visit to Vienna, Mr. Mitarachi met with the Director General of the International Center for Migration Policy (ICMPD) Michael Spindelegger, with whom he discussed the forthcoming accession of Greece to this European forum (19 countries are already members of the Including Turkey) and the development of joint actions in the field of migration management.Mr Mitarachi and Mr. Spindelegger signed the Declaration of Intention of Greece to become a member of the Organization, with which the accession process enters the final phase, pending its ratification by the Greek Parliament.

Mr. Spindelegger thanked Greece for its active interest in the Center and expressed the hope to welcome Mr. Mitarachi to Vienna soon, when Greece will be a full member at the Centre’s annual conference, at the end of the year.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.