Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας για έξοδο σε στρατό, ΕΛ.ΑΣ. [πίνακες]

 

 

 

Σύνταξη με 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας ή με όριο ηλικίας για 35ετία παίρνουν οι ένστολοι, ενώ για ειδικές κατηγορίες όπως οι τρίτεκνοι οι προϋποθέσεις είναι ευνοϊκότερες και πιο ευνοϊκές για όσους αποστρατεύονται λόγω αναπηρίας (ανικανότητα).

 

Οι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται με προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 24,6 έτη υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.

Οι παλαιοί μέχρι το 1992 ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τα 24,6 έτη έως το 2014 μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας μόλις συμπληρώσουν τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο υπηρεσίας.

Οσοι συμπληρώνουν τα 24,6 έτη από το 2015 και μετά, που είναι οι νέοι από 1993 και μετά υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αποχωρούν είτε με 40 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας είτε με ηλικιακό όριο 60 ετών (και 24,6 έτη τουλάχιστον) είτε με το ηλικιακό όριο αποστρατείας βάσει ετών παραμονής στον αντίστοιχο βαθμό (βλ. σελ 2-3), και εφόσον συμπληρώνουν 35ετία.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπληρώνει 23 χρόνια το 2014 και έχει 31 χρόνια μέσα στο 2022 πρέπει να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο 18 μήνες, ώστε να έχει τα 24,5 έτη το 2014 και να θεμελιώσει δικαίωμα εξόδου άμεσα, αλλιώς θα βγει στα 60 ή με 40ετία.

Στο σύνολο των ετών (μετά τα 24,6 έτη) υπολογίζονται και τα διπλά έτη από την υπηρεσία σε μάχιμες μονάδες. Για παράδειγμα, στρατιωτικός με 24,6 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,6 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρατείας, θα προσαυξήσει το σύνολο ων ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

Η υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας υπολογίζεται διπλή, με αναγνώριση και με εισφορά 6,67% στις αποδοχές που είχαν οι στρατιωτικοί κατά τα έτη που υπηρέτησαν σε αυτές.

Η αναγνώριση της πενταετίας για τους ένστολους που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.) γίνεται με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς 40 ευρώ το μήνα, ή 2.400 ευρώ για τη μάχιμη πενταετία.

Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης «κλειδώνει» με 20 χρόνια υπηρεσίας έως το 2013 ή 24,6 έτη από το 2014 και μετά.

Με 24,6 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

Συντάξεις: Πώς υπολογίζονται διπλά τα πτητικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος, απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

Ανάλογα με το πότε συμπληρώνεται η 18ετία, αυξάνεται και ο χρόνος παραμονής, ώστε να πιαστεί διπλάσιος ως εξής:

– Με 18 έτη το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών εξαμήνων απαιτούνται 19,5 χρόνια.

– Με 18 έτη το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 21 χρόνια.

– Με 18 έτη το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 22,5 χρόνια.

– Με 18 έτη πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014, για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.

– Με 18 έτη από το 2015 και μετά, για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρωθούν 25 χρόνια.

Με 20ετία (αντί 18ετία) υπολογίζονται και τα καταδυτικά εξάμηνα ως διπλάσιος χρόνος, και συγκεκριμένα:

– Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.

– Με 20ετή υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 22 χρόνια για να «πάρουν» τα εξάμηνα.

– Με 20ετή υπηρεσία το 2013 απαιτούνται 23 χρόνια για την προσμέτρηση των εξαμήνων.

– Με 20ετή υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 24 χρόνια.

– Με 20ετή υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Συντάξεις: Με πόσα χρόνια βγαίνουν στη σύνταξη οι στρατιωτικοί

1.       Στρατιωτικοί με 24,5 έτη μέχρι 31/12/2014 (σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας)
Ετος που έχουν τα 24,5 χρόνια Απαιτούμενα έτη για σύνταξη
Εως 2010 24,5
Το 2011 26
Το 2012 27,5
Το 2013 29
Το 2014 30,5
2.       Στρατιωτικοί με 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά
24,5 χρόνια από 1ης/1/2015 Σύνταξη με 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας ή με ηλικιακό όριο από 60 ετών ή με αποστρατεία βάσει βαθμού και 35ετία

Η σύνταξη τρίτεκνων στρατιωτικών

Ασφαλισμένοι μέχρι 1992
Ετος Απαιτούμενα έτη ασφάλισης Σύνολο ετών για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας
Εως 2010 20 20
2011 20 21
2012 20 23
2013 20 25
2014 24,5 30,5
2015 και μετά 24,5 40
Ασφαλισμένοι από 1ης/1/1993
24,5 έτη μετά την 1η/1/2015 Σύνταξη με 40 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας(*)
Σύνταξη με όριο ηλικίας από 60 ετών ή με αποστρατεία βάσει βαθμού και 35ετία

Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για «έξοδο» στην ΕΛ.ΑΣ.

Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν από το 2016 και αυξήθηκαν κατά 1 έως 3 χρόνια από το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο καθορίστηκε ως εξής:

  • Σε 4 έτη για υπαστυνόμο Β’.
  • Σε 6 έτη για υπαστυνόμο Α’.
  • Σε 6 έτη για αστυνόμο Β’ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας, από την οποία 5 έτη στο βαθμό.
  • Σε 6 έτη για αστυνόμο Α’ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας.
  • Σε 6 έτη για αστυνομικό υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
  • Σε 3 έτη για αστυνομικό διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό.
  • Σε 2 έτη για τον βαθμό του ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
  • Σε 1 έτος για το βαθμό του υποστράτηγου.

Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην ΕΛ.ΑΣ.

Βαθμός Ηλικία αποστρατείας χωρίς 40ετία
Αντιστράτηγος, αρχηγός 65ο έτος
Αντιστράτηγος 63ο έτος
Υποστράτηγος 62ο έτος
Ταξίαρχος 61ο έτος
Αστυνομικός διευθυντής 59ο έτος
Αστυνομικός υποδιευθυντής 58ο έτος
Αστυνόμος Α’ 57ο έτος
Αστυνόμος Β’ 55ο έτος
Υπαστυνόμος Α’ 55ο έτος
Υπαστυνόμος Β’ 55ο έτος

Συντάξεις: Φθηνότερες οι εξαγορές των «διπλών ετών» για σύνταξη-εξπρές

Τα χρόνια σε μάχιμες μονάδες που έχουν υπηρετήσει οι ένστολοι μέχρι και το 2017 υπολογίζονται διπλά και αναγνωρίζονται με εισφορά επί του μισθού που έπαιρναν όταν υπηρετούσαν σε μονάδες εκστρατείας. Τα φθηνά πλασματικά έτη όμως θα κατεβάσουν τον μέσο όρο αποδοχών και θα βγάλουν μικρότερη σύνταξη απ’ ό,τι αν αναγνώριζαν τα ίδια έτη με το μισθό που έχουν όταν αποστρατεύονται. Σημειώνεται ότι η «φθηνή εξαγορά» αποτέλεσε αίτημα των ενστόλων, που υλοποιήθηκε με νομοθετική ρύθμιση εδώ και χρόνια.

Στην πράξη, η εξαγορά έως και 5 ετών σε μάχιμες μονάδες πέφτει στο μισό ή και πιο κάτω.

Οσοι διανύουν ήδη την υπηρεσία τους σε μάχιμες μονάδες, οι εισφορές αναγνώρισης για τα διπλά έτη παρακρατούνται αυτόματα από την υπηρεσία σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία που λογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο.

Η αναγνώριση της πενταετίας για τους ένστολους που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.) συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, δηλαδή με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς 40 ευρώ το μήνα, ή 2.400 ευρώ για τη μάχιμη πενταετία.

Συντάξεις: Εξοδος με 15 χρόνια ή λόγω ανικανότητας με 4,5 χρόνια

Για στρατιωτικούς ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992, που θεμελιώνουν δικαίωμα έως το 2010, στην περίπτωση παραίτησης αποκτούν δικαίωμα σύνταξης εφόσον έχει συμπληρωθεί 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία (έως το 2010) και έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας για τους άνδρες και το 60ό έτος για τις γυναίκες. Επίσης, στην περίπτωση ακούσιας απομάκρυνσης ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας απαιτείται 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία.

Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, απαιτείται ελάχιστος χρόνος 4½ ετών.

Στην περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία, δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

πηγή:eleftherostypos.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.