Έναρξη υλοποίησης έργου “Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Φτώχεια και την Έλλειψη Στέγης”

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασία των Ευάλωτων Ομάδων

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για το
Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία ανακοινώνουν την έναρξη του έργου “Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Φτώχεια και την Έλλειψη Στέγης”.
Βασικοί στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι :

  • η αρωγή στην προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Ο.Τ.Α. για την εφαρμογή τοπικής κοινωνικής
    πολιτικής, μέσω της διάχυσης και δημοσιοποίησης καλών πρακτικών και της προώθησης προτάσεων σχετικά με τη φτώχεια και την έλλειψη στέγης της κοινωνίας των πολιτών, και
  • η ενδυνάμωση μέσω εκπαιδευτικών συναντήσεων και εκθέσεων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στις δράσεις συνηγορίας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να υπάρχει μία ενιαία και συντονισμένη καταγραφή των ζητημάτων αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, να αναδειχθεί ο ρόλος των Ο.Τ.Α. ως προς την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και επακολούθως να ενισχυθεί η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στη χώρα.

Η ενδυνάμωση των φορέων προκειμένου να προωθηθεί ο εμπλουτισμός του σχεδιασμού της τοπικής,
περιφερειακής και εθνικής κοινωνικής πολιτικής με τις κοινωνικές παραμέτρους που σχετίζονται άμεσα με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -όπως αυτές διατυπώνονται στη Συνθήκη της ΕΕ, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων- γίνεται μέσω των βασικών εργαλείων του Παρατηρητηρίου:

1) τις συστάσεις της Ετήσιας Έκθεσης για τη Φτώχεια στην Ελλάδα (https://antipoverty.org.gr/ekdoseis/anafora-gia-tin-ftoxia-stin-ellada-2022)

Η Έκθεση για τη Φτώχεια είναι μια συλλογή δεδομένων και αναλύσεων την οποία συντάσσουν ετησίως τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΕΑΡΝ) και περιλαμβάνει τις τρέχουσες πρακτικές, τις τάσεις και πολιτικές για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
στη χώρα, με συγκεκριμένες συστάσεις για θέματα προτεραιότητας

2) τα συμπεράσματα της  Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια (https://www.eapn.eu/2022pep-the-unbearable-cost-of-living/ )

Η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και συγκεντρώνει, στις Βρυξέλλες για δύο μέρες, ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού, προκειμένου
να συζητήσουν και να διατυπώσουν κοινές συστάσεις για την καταπολέμηση των προβλημάτων που είναι σε προτεραιότητα κάθε περίοδο παρουσία εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωβουλευτών.

3) τις στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Έλλειψης Στέγης (https://www.feantsa.org/en/feantsa-position/2021/03/16/feantsa-statement-reaction-to-the-announcement-of-the-european-platform-on-combating-homelessness?bcParent=27)

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Έλλειψης Στέγης εγκαινιάστηκε στις 21 Ιουνίου 2021 με την υπογραφή της σχετικής Διακήρυξης της Λισαβόνας όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Αποτελεί πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων και πέρα από τα κράτη μέλη, συγκεντρώνει ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με στόχο τη συνεργασία και την αμοιβαία ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που έχουν στόχο την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης στην ΕΕ.

Το Παρατηρητήριο, σεβόμενο το πολύμορφο έργο των Δήμων και αναγνωρίζοντας ότι αυτοί αποτελούν τον πυρήνα όλων των εκφάνσεων της ζωής του πολίτη, ήδη προχώρησε στην αποστολή ερωτηματολογίου προς τους 332 Δήμους της χώρας σε μια προσπάθεια καταγραφής της εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών και των σχετικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, μέσω αυτού επιδιώκεται η γνωριμία με τις προτάσεις που προέρχονται από το πεδίο. Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί με τις 13 Περιφέρειες, τα αρμόδια Υπουργεία καθώς και 100 Ο.Κοι.Π., μέλη και μη μέλη των δύο Δικτύων. Τo Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία υπερασπίζονται εδώ και χρόνια τα δικαιώματα των ατόμων που βιώνουν φτώχεια και έλλειψη στέγης. Η συγκροτημένη λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου, αποτελούσε εξαρχής βασική τους επιδίωξη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, Κυριάκο Λαμπριανίδη, στο τηλέφωνο 211 40 555 85 ή στο hopewatch.gr@gmail.com.

Λίγα λόγια για το φορέα υλοποίησης :Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας ιδρύθηκε το 1990 και εξελίχθηκε σε Σωματείο το 1995. Αντιπροσωπεύει μη κερδοσκοπικούς/μη
κυβερνητικούς οργανισμούς που δρουν κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αποστολή του είναι η προώθηση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεών του κατά της φτώχειας, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων. Δρα διαμορφώνοντας συμμαχίες, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια και συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Τα μέλη του επικεντρώνονται σε θέματα όπως η εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και η προώθηση μιας Κοινωνικής Ευρώπης χωρίς φτώχεια. Λειτουργώντας εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια, παρακολουθεί και ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές στις εθνικές πολιτικές ένταξης, παράγοντας ετησίως έκθεση για τη φτώχεια και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων. Μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων, αποκτά τεχνογνωσία και ενισχύει τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον δημόσιο διάλογο. Επιπλέον, διατηρεί ενεργή επικοινωνία και συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής και ερευνητικούς φορείς, ενισχύοντας έτσι την επίδρασή του στην κοινωνία και τις πολιτικές αποφάσεις.
Ο φορέας υλοποίησης συμμετέχει στο European Antipoverty Network

Λίγα λόγια για τον εταίρο: Το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία λειτουργεί από το 2004 ως χώρος συνάντησης, συνεργασίας, ζύμωσης, ανταλλαγής απόψεων, έρευνας και κοινής διεκδίκησης αναφορικά με την Στέγη και την Κατοικία στην Ελλάδα. Έχοντας ως μέλη του οργανώσεις της «πρώτης γραμμής» και με την νομική μορφή του Σωματείου από το 2010, αποτελεί τον μοναδικό εξειδικευμένο τριτοβάθμιο φορέα στην Ελλάδα στο αντικείμενό του. Βασικοί του στόχοι είναι η προώθηση του θεμελιώδους κοινωνικού δικαιώματος στην αξιοπρεπή κατοικία, η προώθηση νομοθετικών μέτρων για την προστασία και στέγαση των αστέγων, για την υιοθέτηση μέτρων πρόληψης και για την προώθηση της κοινωνικής κατοικίας, η καταπολέμηση του κοινωνικού και θεσμικού ρατσισμού σε βάρος των αστέγων και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την έκταση του προβλήματος και για τις φανερές και αφανείς διαστάσεις της έλλειψης στέγης στη χώρα μας. Μέσα από δουλειά πεδίου, υποστηρίζοντας και επικοινωνώντας καθημερινά με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, κάνοντας εμπειρική αλλά και επιστημονική έρευνα, ασκώντας θεσμική πίεση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων και συμμετέχοντας στη FEANTSA (European Federation of National Organizations Working with the Homeless), το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στην Στέγη και την Κατοικία αποκτά και μεταφέρει πολύτιμη εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία, διεκδικώντας θεσμικές λύσεις που θα οδηγούν στο τέλος της έλλειψης στέγης στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
Ο εταίρος συμμετέχει στην FEANTSA

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.