Στην ηλεκτρονική εφαρμογή e- dla οι άδειες εκτέλεσης πλόων

  Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με τo ΦΕΚ Β’ 2909/03-05-2023 δημοσιεύθηκε η αριθμ.πρωτ.2133.1/31645/2023/26-04-2023 απόφαση Υ.Ν.Α.Ν.Π ‘’Κύρωση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.23 «Μικρά σκάφη-Επιθεωρήσεις Μικρών σκαφών». Στην ηλεκτρονική εφαρμογή e- dla προστέθηκε η κατηγορία «’Άδεια εκτέλεσης πλόων» σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα επιλογής των κάτωθι ειδών αιτήσεων, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων (επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού σκάφους ή λόγω μεταγραφής σε ποσοστό άνω του 50% ) β)ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων (επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού σκάφους) γ) τροποποίηση άδειας εκτέλεσης πλόων (επαγγελματικού ή…

Περισσότερα