Προσεχώς Αγροτικό Τμήμα στο Επιμελητήριο Χίου

Το Επιμελητήριο Χίου προτίθεται να δημιουργήσει Αγροτικό Τμήμα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 67 του ν.4497/2017, κατόπιν ψήφισης του ν.5087/2024. Προϋπόθεση για τη δημιουργία Αγροτικού Τμήματος  στο Επιμελητήριο Χίου είναι να εγγραφούν σε αυτό τουλάχιστον  30 αγροτικές επιχειρήσεις κάθε είδους, που ήδη είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ ή θα εγγραφούν σε αυτό, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών, καθώς και αγρότες που ασκούν και μεταποιητική δραστηριότητα και μεταποιητές  προϊόντων πρωτογενούς τομέα. Η ίδρυση Αγροτικού Τμήματος θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη στα εγγεγραμμένα μέλη καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια σειρά δράσεων (συμμετοχή…

Περισσότερα