Αποκαταστάθηκε το αγροτικό δίκτυο στα Ψαρά

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών κ. Κωνσταντίνος Βρατσάνος ευχαρίστησε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την βοήθεια που πρόσφερε για την ολοκλήρωση του έργου “Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου” : “Με την πρόσφατη εγκατάσταση και των στηθαίων ασφαλείας ολοκληρώθηκε το έργο: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου». Το εν λόγω έργο, συμβατικού προϋπολογισμού 92.876,19 € χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και υλοποιήθηκε με Φορέα Υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Συνοπτικά το έργο περιελάμβανε την καθαίρεση του παλαιού φθαρμένου οδοστρώματος σε μήκος 250m,…

Περισσότερα