Η 15η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,Τετάρτη 2 Ιουνίου και ώρα 18:00 διαδικτυακά

Στην 15η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας προσκαλεί το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών ΟργάνωνΔήμου Χίου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Ιουνίου και ώρα 18:00 και θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη(και σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, δια περιφοράς), στα πλαίσια της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.Η παρακολούθηση της συνεδρίασης θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας chioscity.gr από τον παρακάτω σύνδεσμο ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.  Τροποποιήσεις τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2021. 2.  Ανταποδοτικά τέλη. Εξέταση διαδικασίας…

Περισσότερα