Ερωτηματολόγιο για την ενεργειακή φτώχεια στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για το πρόγραμμα Τεχνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών Εδώ και κάποιους μήνες ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών μαζί με 12 ακόμη νησιωτικούς δήμους συμμετέχει στον Συμβουλευτικό Κόμβο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Φτώχεια (Energy Poverty Advisory Hub – EPAH). Ως ενεργειακή φτώχεια ορίζεται ο αποκλεισμός ή η ανεπαρκής πρόσβαση των νοικοκυριών σε υπηρεσίες ενέργειας όπως θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, γεγονός που επιφέρει δυσμενείς συνέπειες τόσο στην υγεία και την ευημερία, όσο και στο περιβάλλον. Με την υποστήριξη του Δικτύου Αειφόρων…

Περισσότερα