Ηλεκτροφωτισμός οικισμού Δήμου Ψαρών

Το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Οικισμού Δήμου Ψαρών», συμβατικού προϋπολογισμού 67.900,01 ευρώ και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο νησί μας. Πρόκειται για άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο που συντελεί στην περαιτέρω αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού του οικισμού των Ψαρών. Υλοποιήθηκαν πολλές παρεμβάσεις στο δίκτυο τόσο με την προσθήκη νέων φωτιστικών σωμάτων και Η/Μ εγκαταστάσεων όσο και με τη συντήρηση, επιδιόρθωση και αναβάθμιση των υπαρχουσών. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες εργασίες: Φωτισμός ανάδειξης του μνημείου στη θέση «Μπούρτζι» και της προτομής του Δημητρίου Παπανικολή, που βρίσκεται στην περιοχή…

Περισσότερα