Μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στον Κεντρικό Λιμένα Χίου από το Λιμεναρχείο

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Έχοντας υπόψη: α) Το άρθρο 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Χίου (ΦΕΚ 486 Β΄/23-05-1986) β) Τις υπ’ αριθμ. 155/2020 – 57/2021 – 85/2021 αποφάσεις Δ.Λ.Τ. Χίου. γ) Την αριθμ.πρωτ.:2132.25-15/48209/2016/06-06-2016 Δ/γή ΥΝΑΝΠ/ΔΛΑ.   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Όπως: την Παρασκευή 07/07/2023 από ώρα 22:30 μέχρι ώρα 01:00 και το Σάββατο 08/07/2023 από ώρα 21:00 μέχρι ώρα 01:00. Η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το Τελωνείο Χίου προς το Ξενοδοχείο Χανδρή, από την συμβολή των οδών Κανάρη με Λ. Αιγαίου, έως και την…

Περισσότερα