Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Παχνού και Καλοπλύτη

Διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις οδούς Παχνού και Καλοπλύτη εξαιτίας εκτέλεσης εργασίων για το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής ρέματος Καλοπλύτη. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών  που κινούνται στην περιοχή οι οποίοι απαιτείται να ακολουθηθούν  την εργοταξιακή σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες.  

Περισσότερα