Η απαιτούμενη στην κατάρτιση των βουλευτικών ψηφοδελτίων προσοχή*

  Όχι σπάνια, ατυχώς, στη χώρα μας και αλλού, πρόσωπα του Κοινοβουλίου επιδεικνύουν συμπεριφορά απάδουσα όχι μόνο στα κοινοβουλευτικά θέσμια, αλλά και σε αυτά ταύτα τα χρηστά ήθη, για να διαπιστωθεί συχνά στην επακολουθούσα σχετική διερεύνηση ότι τα πρόσωπα αυτά είχαν περιπέσει σε ανάλογα ολισθήματα και κατά τη ιδιωτική τους διαδρομή. Βεβαίως, τα πολιτικά κόμματα σπεύδουν εκ των υστέρων να αποστασιοποιηθούν του εκάστοτε παραβάτη διά της κομματικής του διαγραφής, πλην όμως τούτο ούτε την προκληθείσα στο κοινωνικό σύνολο ζημία διορθώνει ούτε και τη δική τους ευθύνη ελαττώνει, εφόσον ο διαγραφείς…

Περισσότερα