ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

    Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης με την υπ’ αριθμ.81982 απόφασή του που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ  Αρ.Φύλλου 922 / 5.10.2022  ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. καθόρισε τα παρακάτω: ‘’Α. Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα ανάδειξης και προώθηση προϊόντων Β. Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Περιφερειακή Σύμβουλο Σουλτάνα Ανδρεάδου του Ευαγγέλου. Β. Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και Συγκοινωνιών ΠΕ Χίου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τον Περιφερειακό Σύμβουλο Λεωνίδα Αθηνάδη του Μιχαήλ και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων: Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών…

Περισσότερα