Παγκρήτια- Μια ανερχόμενη Τράπεζα

  Η Παγκρήτια Τράπεζα αποτελεί μια μεσαίου μεγέθους Τράπεζα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα που  φιλοδοξεί να καλύψει το κενό μεταξύ των τεσσάρων συστημικών και των μικρών τραπεζών. Έχοντας αφήσει τα προβλήματα του παρελθόντος πίσω της, ολοκλήρωσε με επιτυχία την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την είσοδο ισχυρού επενδυτή και προχωρεί δυναμικά την αυτόνομη πορεία της και τον μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και έντονα πελατοκεντρικό τραπεζικό οργανισμό. Σήμερα η Τράπεζα εξυπηρετεί πάνω από 220.000 ενεργούς πελάτες, απασχολεί πάνω από 500 άτομα προσωπικό και διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο στην Κρήτη, ενώ…

Περισσότερα

Η νέα Παγκρήτια σε πλήρη λειτουργία από σήμερα μετά την επιτυχή απορρόφηση της HSBC στην Ελλάδα

  Μετά από πολύμηνη προετοιμασία και συντονισμένο προγραμματισμό, η Παγκρήτια Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη απορρόφηση της HSBC στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας ένα νέο τραπεζικό οργανισμό, που έχει στον πυρήνα του λειτουργικού του μοντέλου τη συμβουλευτική τραπεζική και την παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησηςγια το σύνολο του πελατολογίου της. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Παγκρήτια εμπλουτίζει το ανθρώπινο δυναμικότης και διευρύνει σημαντικά το δίκτυο των καταστημάτων της στην Αττική, φθάνοντας πλέον τα 62σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. Ένα δίκτυο που διαθέτει αναβαθμισμένο χαρτοφυλάκιο σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες…

Περισσότερα

Στα σκαριά η συνένωση Παγκρήτιας με τράπεζα Αττικής

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας ενέκρινε τη συμμετοχή της Τράπεζας στην τρέχουσα Aύξηση MετοχικούKεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ως το ποσό των 34 εκατ. Ευρώ και τη σύναψη σχετικής επενδυτικής συμφωνίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”), τηνTHRIVESTHOLDINGLTD, βασικό μέτοχο της Παγκρήτιας Τράπεζας, και την Τράπεζα Αττικής. Με τη συμμετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής τίθενται οι βάσεις και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συνένωση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων σε δεύτερο χρόνο, ώστε να επιδιωχθεί η δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα…

Περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

      Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος. Η αύξηση αφορά στα επιτόκια, τόσο των Προθεσμιακών καταθέσεων, όσο και των καταθέσεων Ταμιευτηρίου, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης των μεσοπρόθεσμων αποταμιεύσεων στα χαμηλά και μεσαία κλιμάκια των καταθετικών πελατών. Συγκεκριμένα, στις Προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας ενός έτους το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 1% για ποσά από 50.000€ έως 100.000€, ενώ αντίστοιχα στις καταθέσεις Ταμιευτηρίου, το επιτόκιο κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσό, φτάνοντας έως το…

Περισσότερα