Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141). Το εν λόγω πρόγραμμα είναι χρονολογικά από τα πρώτα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Το Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς με τις κατευθύνσεις[1]: Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) https://odim.aegean.gr/?q=el/content/i Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)    https://odim.aegean.gr/?q=el/content/ii Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων  https://odim.aegean.gr/?q=el/content/iii Αντικείμενο…

Περισσότερα