Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.)

  Η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες, βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κατώτερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλιστική δικλείδα των αδυναμιών του συστήματος αποτελούσε ως τώρα η απρόσκοπτη πρόσβαση στους γιατρούς, που αντίθετα σε πολλές άλλες χώρες αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Με τις θεσμοθετημένες πλέον αλλαγές από μέρους του Υπουργείου Υγείας, δυσκολεύει κατά πολύ η πρόσβαση στον ιατρό που είναι η «πύλη εισόδου» στο σύστημα υγείας. Αν διαιρέσουμε τα ετήσια διαθέσιμα ραντεβού του κάθε προσωπικού ιατρού με…

Περισσότερα