Λ. Πυκνής: Αν το ξεις πελέκα το! Γιατί… Όταν αργεί ο πραματευτής σκατά στην πραμάτεια του!

Δύο παροιμίες που έχουν μεγάλη έννοια και σηματοδοτούν την αλληγορία, την παλινωδία και την ανευθυνότητα πολλές φορές των εμπλεκομένων να λάβουν σοβαρές αποφάσεις για πράξεις γεγονότα και έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν χθες. Πιστεύω να καταλαβαινόμαστε για ποιο θέμα μιλάμε κάτι που έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει σε υλοποίηση και εκτέλεση των έργων για κλειστό κέντρο κράτησης παράνομων αλλοδαπών και να βλέπατε μπουλντόζες να σκάβουν και μπετονιέρες να ρίχνουν τσιμέντα και να γίνεται η περίφραξη του χώρου με ισχυρές κατασκευές. Και επειδή δεν μασάω τα λόγια μου και δεν κρύβομαι…

Περισσότερα