Ο Μάκελος και το Παρδαλό κατσίκι!

      Ήταν μια μέρα γιορτινή, ηλιόλουστη και λαμπερή χαρμόσυνη και επετειακή με μνήμες γεμάτες ενθουσιασμό αλλά και πατριωτισμό και η παρέα ξεκίνησε ν’ ανέβει στο ψηλό βουνό να φθάσει μέχρι το Πιτυός στον Μάκελο τον ξακουστό! Τα χιλιόμετρα πολλά καμιά εικοσαπενταριά ! Ο Μάριος και η Μαριώ ,το Λενιώ και το Ρηνιώ, το Κωστιώ και το Λευτεριώ πήραν τα όρη, τα λαγκάδια, τα βουνά, τις ανηφοριές και τις κατηφοριές με τις επικίνδυνες στροφές για να φθάσουν στις βουνοκορφές στά βοσκοτόπια με κατσίκια και τ’αρνιά στις στάνες στα καζάνια,…

Περισσότερα