Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο LEADER

  Παρατάθηκε η προθεσμία για ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο LEADER, έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Στο LEADER είναι επιλέξιμες οι παρακάτω δράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού Περιλαμβάνονται τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα. Σημειώνεται ότι τα ξενοδοχειακά καταλύματα δεν είναι επιλέξιμα. Επίσης, όσον αφορά τα τουριστικά καταλύματα, είναι επιλέξιμη ολόκληρη η Π.Ε. Χίου, εκτός της πόλης της Χίου, όπου επιλέξιμη είναι μόνο η περιοχή του Κάμπου. Ομοίως, για τις επιχειρήσεις εστίασης, δεν είναι επιλέξιμη η πόλη της Χίου. Ποιες επιχειρήσεις…

Περισσότερα