Παγκρήτια- Μια ανερχόμενη Τράπεζα

 

Η Παγκρήτια Τράπεζα αποτελεί μια μεσαίου μεγέθους Τράπεζα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα που  φιλοδοξεί να καλύψει το κενό μεταξύ των τεσσάρων συστημικών και των μικρών τραπεζών. Έχοντας αφήσει τα προβλήματα του παρελθόντος πίσω της, ολοκλήρωσε με επιτυχία την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την είσοδο ισχυρού επενδυτή και προχωρεί δυναμικά την αυτόνομη πορεία της και τον μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και έντονα πελατοκεντρικό τραπεζικό οργανισμό.

Σήμερα η Τράπεζα εξυπηρετεί πάνω από 220.000 ενεργούς πελάτες, απασχολεί πάνω από 500 άτομα προσωπικό και διαθέτει ένα διευρυμένο δίκτυο στην Κρήτη, ενώ στρατηγικό της στόχο αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην υπόλοιπη επικράτεια.

Με την απορρόφηση του ελληνικού δικτύου της HSBC στα τέλη Ιουλίου, την απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου αλλά και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της, αναμένεταινα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της τόσο στην Αττική όσο και στη Βόρεια Ελλάδα και να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ, των ελεύθερων επαγγελματιών και των νοικοκυριών.

 

 

Πρόσφατες επιτυχίες και δράσεις της Τράπεζας:

 • Τα τελευταία χρόνια η Παγκρήτια Τράπεζα έχει επιτύχει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση του πλήρους μετασχηματισμού στη λειτουργία της και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της. Πρόσφατα,αναβάθμισε το ψηφιακό της αποτύπωμα ανανεώνοντας την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής PancretaOnline καθώς και την εταιρική της ιστοσελίδα.
 • Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της επέκτασης του πελατολογίου της, η Τράπεζα δημιούργησε Διεύθυνση Ναυτιλιακής Τραπεζικής, υλοποιώντας ακόμα ένα στόχο του στρατηγικού της σχεδιασμού. Η νεοσύστατη Διεύθυνση προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τις εξειδικευμένες ανάγκες της ποντοπόρου ναυτιλίας.Επικεφαλής της Διεύθυνσης ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, έμπειρο στέλεχος της ναυτιλιακής τραπεζικής με μακρόχρονη επιτυχημένη σταδιοδρομία σε θέσεις ευθύνης μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως οι Bank of NovaScotia, EFG Eurobank, Τράπεζα Κύπρου και Τράπεζα Πειραιώς. Ο κ. Οικονόμου έχει βαθιά γνώση και κατανόηση των διεθνών τάσεων και εξελίξεων στο ναυτιλιακό κλάδο και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας όπου κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Η Τράπεζα υποστηρίζει ενεργά επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμούς, με εξατομικευμένες και ευέλικτες λύσεις και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση συνδυάζοντας την ψηφιακή τεχνολογία με την αμεσότητα της προσωπικής επικοινωνίας.

 

Στον τομέα της Λιανικής Τραπεζικής η Τράπεζα στηρίζει τους πελάτες της, ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας καταθετικά, επενδυτικά, δανειακά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα καθώς και ευρύ φάσμα υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη.

Ειδικότερα, προσφέρει

 • Λογαριασμούς πρώτης ζήτησης για πραγματοποίηση όλων των καθημερινών συναλλαγών
 • Αποταμιευτικά προγράμματα για παιδιά
 • Προθεσμιακές καταθέσεις με υψηλές αποδόσεις, ευελιξία και χρονικό ορίζοντα που φτάνει στους 24 μήνες
 • Χρεωστική κάρτα για ευκολία, ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια στη διενέργεια καθημερινών αγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε φυσικά ή διαδικτυακά καταστήματα.

Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων προς Ιδιώτες η Παγκρήτια διαθέτει Καταναλωτικά δάνεια με ανταγωνιστικούς όρους σχεδιασμένα τόσο για κάλυψη μικρών ή μεγαλύτερων προσωπικών/καταναλωτικών αναγκών, όπως τα δάνεια «microΛύσεις για εσάς» και «Λύσεις για εσάς» όσο και για κάλυψη ειδικότερων αναγκών, όπως οι εκπαιδευτικές/σπουδαστικές, με το Καταναλωτικό δάνειο «Πρόοδος». Για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών οι Πιστωτικές κάρτες της Παγκρήτιας προσφέρονται με προνομιακούς όρους καθώς και σύγχρονη τεχνολογία για ανέπαφες ασφαλείς συναλλαγές.

Στον τομέα της στεγαστικής πίστης η Τράπεζα στηρίζει το όνειρο απόκτησης ή επισκευής κατοικίας με το δάνειο «Οικία» που προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών της και προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής σταθερού, κυμαινόμενου ή συνδυαστικού επιτοκίου. Αντίστοιχα, στηρίζει τους νέους και τα νέα ζευγάρια μέσω της συμμετοχής της στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Στέγασης Νέων «Σπίτι μου» με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους.

Στον τομέα της Επιχειρηματικής Τραπεζικής η Τράπεζα στηρίζει ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, προσφέροντας χρηματοδοτικά εργαλεία, υποστηρικτικές υπηρεσίες καθώς και ασφαλιστικά προγράμματα  για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών τους.

Εξειδικευμένα στελέχη στο δίκτυο καταστημάτων παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη και τις κατάλληλες χρηματοδοτικές λύσεις για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της επιχείρησης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, είναι μία εκ των τραπεζών που συμμετέχει στα τρία νέα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «BusinessGrowth Fund» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στο Πρόγραμμα Στέγασης Νέων «Σπίτι μου» που αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων σε νέους για την αγορά πρώτης κατοικίας.

 

 

Νέα ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ

Η τράπεζα προσφέρει προθεσμιακές καταθέσεις σε δολάριο ΗΠΑ με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρουςκαι συγκεκριμένα:

 • Ποσό κατάθεσης από 5.000$
 • Ανταγωνιστικό επιτόκιο ανάλογα με το ποσό για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης
 • Ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας από 1 έως 12 μήνες
 • Απόδοση τόκων στη λήξη
 • Αυτόματη μεταφορά τόκων σε συνδεδεμένο λογαριασμό που τηρεί ο πελάτης στην Παγκρήτια Τράπεζα
 • Δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης στη λήξη
 • Παρακολούθηση της κατάθεσης μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής Pancreta Online

 

Ειδική προσφορά για καταθέτες ελληνικής καταγωγής που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό:

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα προθεσμιακή κατάθεση σε δολάριο ΗΠΑ, που απευθύνεται σε πελάτες της που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Μέσω της προσφοράς, η Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της:

 • Υψηλής απόδοση με επιτόκιο 5,00% για ποσά από 50.000$έως 500.000 $, για το σύνολο του ποσού
 • Επιλογή της διάρκειας μεταξύ 3, 6, 9 και 12 μηνών
 • Μηδενικά έξοδα εμβάσματος μέχρι ένα έμβασμα το μήνα, ανεξαρτήτως ποσού και νομίσματος

 

Η παραπάνω προσφορά ισχύει μέχρι τις 30/9/2023

 

Ένα από τα νέα πρότυπα καταστήματα της Παγκρήτιας, που συμβολίζει τη νέα εποχή της Τράπεζας είναι το κατάστημα της Χίου, το οποίο έχει ήδη συμπληρώσει ένα εξάμηνο λειτουργίας. Η εξαμελής έμπειρη ομάδα που στελεχώνει τη μονάδα, παρέχει την καλύτερη δυνατή τραπεζική εμπειρία στους πελάτες με φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο,μέσα από έναν επιτυχημένο συνδυασμό προσωποποιημένης εξυπηρέτησης στο χώρο του καταστήματος και χρήσης των εξελιγμένων δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα.

Κατάστημα Χίου : Λεωφόρος Αιγαίου 22-24 – 22714 40110 – Επικεφαλής κα Ασπασία Καλφοπούλου.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.