Πατήρ Χριστοφόρος Γ. Γουρλῆς: Τό εὐχαριστῶ τῆς καρδιᾶς μου

Ἀδελφοί μου, Χριστός Ἀνέστη!

Μέ τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Μητρός Του, τῆς Μεγαλόχαρης,παραμένω ὄρθιος, σταθερός καί ἀκλόνητος στήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας καί στίς ἀρχές μου, παρά τήν δίωξίν μου. Τοῦτο τό ὀφείλω στόν Παντοδύναμον Θεόν, Τόν Ὁποῖον προσκυνῶ καί δοξάζω, ἐπαναλαμβάνοντας τά λόγια τοῦ πολυάθλου Ἰώβ ” εἰ τά ἀγαθά ἐδεξάμεθα ἐκ χειρός Κυρίου, τά κακά οὐχ ὑποίσομεν΄ Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας “.

Ἀκολούθως, νοιώθω τήν ἀνάγκην νά ἐκφράσω τό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τῆς καρδιᾶς μου πρός ὅλους ἐσᾶς, οἱ ὁποῖοι ποικιλοτρόπως ἐκδηλώσατε σ’ ἐμένα καί τήν οἰκογένειάν μου ἐμπράκτως τήν χριστιανική σας ἀγάπη, ἀπό τῆς συλλήψεώς μου μέχρι καί τῆς στιγμῆς αὐτῆς, παρέχοντάς μου στήριξιν στήν συνειδητή πρᾶξιν μου νά ἀκουθήσω τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ καί ὄχι αύτόν τῆς Πολιτείας, κατά τό “πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις”, καί νά ἀφήσω τούς πιστούς νά συμμετάσχουν στίς Ἱερές ἀκολουθίες καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐφαρμόζοντας τόν λόγον τοῦ μόνου Διδασκάλου Χριστοῦ “τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλω ἔξω”.

Ὡς ἀντίδωρον προσφέρω τήν διαβεβαίωσιν ὅτι θά συνεχίσω νά δέωμαι πρός τόν Θεόν γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας.

‘Επιθυμῶ δέ νά σᾶς γνωρίσω ὅτι, προκειμένου νά λάμψῃ ἡ ἀλήθεια, καθώς ἀρκετά ψεύδη ἔχουν εἰπωθῆ καί μάλιστα ἀπό ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι  κατέχουν ὑψηλές ἐκκλησιαστικές θέσεις, κατέθεσα σήμερα αἴτησιν πρός τήν κ.Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Χίου ( ἀριθ. πρωτ. 90 / 27.04.2020), αἰτούμενος τήν ἄρσιν τοῦ τηλεφωνικοῦ ἀπορρήτου τῆς μοναδικῆς γενομένης  συνομιλίας μου, κατά τό Ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, μέ τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ( Μέ τόν Μητροπολίτην μέχρι στιγμῆς δέν ἔχει ὑπάρξει συνομιλία).

 

Εὐγνωμονῶ ὅλους σας καί αἰτοῦμαι τήν κατανόησιν ὅλων ὅσοι προθυμοποιηθήκατε νά βοηθήσετε στήν συγκέντρωσιν τοῦ ἐπιβληθέντος προστίμου τῶν 5.000 ΕΥΡΩ καί δεχθήκατε ἅπαντες τήν ἄρνησίν μου, καί τοῦτο ὄχι ἐπειδή εἶμαι πλούσιος, ἀλλά ἐπειδή δέν συνάδει μέ τίς ἀρχές μου.

 

Εὔχομαι ὁ Ἀναστάς Κύριος νά σᾶς χαρίζῃ τό μέγα καί πλούσιον Ἔλεός Του καί ἡ Παναγία μας ἡ Εὐαγγελίστρια νά σᾶς χαριτώνῃ. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐνισχύῃ καί νά μᾶς στηρίζῃ στήν πίστιν, ὥστε νά ὁμολογοῦμεν “Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον”. 

Μέ πολλήν χριστιανικήν ἀγάπην καί εὐγνωμοσύνην

 

Πατήρ Χριστοφόρος Γ. Γουρλῆς

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.