Απαγόρευση αγκυροβολίας-αλιείας στις πολυσύχναστες παραλίες της Χίου

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο ενημερώνει τους δημότες ότι:

 1. Τις διατάξεις της παρ. (α) του άρθρου 141 του ν.δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 9-11, 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Χίου (B΄ 486/78).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου όπως ισχύει (Β’ 332/79).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4256/14 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄92), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4926/22 (Α’ 82) « Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄6543/22), αναφορικά με την εκκίνηση, επιστροφή και κυκλοφορία των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής.
 6. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ Α’166).
 7. Τα από 28-03-2024 και 16-05-2024 Πρακτικά Επιτροπών του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/20 (ΦΕΚ Α’ 166), που είχαν συγκροτηθεί με τις α) αριθ. πρωτ.:2131.4/1254/24/22-03-2024 και β) αριθ. πρωτ.: 2131.4/1952/24/13-05-2024 Αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Χίου αντίστοιχα, με θέμα: «Χαρακτηρισμός χώρων (αιγιαλού-παραλίας) ως πολυσύχναστων».
 8. Την ανάγκη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων με σκοπό την ασφάλεια των λουόμενων και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη θερινή περίοδο έτους 2024.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕΤΑΙ

 1. Την απαγόρευση της αλιευτικής δραστηριότητας με οποιοδήποτε τρόπο εντός των ορίων των πολυσύχναστων και σε απόσταση 100 μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις παρακάτω παραλίες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες για το έτος 2024, τοπικής αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου:

α. «ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ»,

β. «ΚΩΜΗ»,

γ. «ΚΑΡΦΑΣ»,

δ. «ΛΙΘΙ»,

ε. «ΜΑΥΡΑ ΒΟΛΙΑ»,

 1. Την απαγόρευση της αγκυροβολίας και προσόρμισης πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών και επαγγελματικών), επαγγελματικών ημερόπλοιων, αλιευτικών, μικρών σκαφών και γενικά μηχανοκίνητων σκαφών στις ως άνω περιοχές, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο στο οποίο φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, τηρουμένων των προβλεπόμενων περιορισμών ως προς την κίνηση και κυκλοφορία.
 2. Την απαγόρευση της αλιείας, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές οι οποίες δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.
 3. Οι απαγορεύσεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 τίθενται σε ισχύ από την 01/06/2024 έως 30/09/2024, από την ανατολή έως την δύση του ηλίου.
 4. Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και των υπαγόμενων σε αυτό Λιμενικών Σταθμών, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α’ 261),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Η παρούσα να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
 6. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.-

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.