Το αναπτυξιακό «βαρόμετρο» των ελληνικών Περιφερειών από το ΙΟΒΕ και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών

Η ομάδα του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ. Στο πλαίσιο αυτής, θα εκπονούνται  και θα εκδίδονται  εξαμηνιαίες εκθέσεις των κοινωνικοοικονομικών τάσεων στις Περιφέρειες της Ελλάδας.   Στόχος της κάθε έκθεσης είναι η συστηματική παρακολούθηση, ανάδειξη και ερμηνεία των περιφερειακών τάσεων σε μια σειρά από δείκτες. Μέσα από έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, σκοπός των εκθέσεων είναι η συστηματική δημόσια ενημέρωση ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της κοινής γνώμης.   Ενδεικτικά, οι εκθέσεις θα εστιάζουν:   -Στην αποτύπωση των πλέον…

Περισσότερα