Ο «Πόλεμος» του Λιμανιού, τώρα ξεκινά!

Χθες, 20/5/2021 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο του  Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου με κύριο θέμα την έγκριση του Α΄σταδίου της μελέτης «MASTER PLAN Κεντρικού Λιμένα Χίου». Αρχικά ζητήθηκε από τον κο Α. Γεωργούλη η αναβολή της συζητήσεως. Στην αναβολή συντάχθηκαν τρία ακόμη μέλη αλλά στην ψηφοφορία που επακολούθησε  απορρίφτηκε από την πλειοψηφία . Το Α΄ στάδιο της μελέτης αυτής  παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση και καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές πάνω στον στρατηγικό σχεδιασμό που θα ακολουθηθεί στο Β΄ στάδιο της μελέτης. Ο Πρόεδρος κος Κυρ. Ζωάνος μίλησε για την…

Περισσότερα